Micro analyses

Het is belangrijk om een beeld te hebben van het effect van de samenwerkwijze. In 2020 is er bij 10 casussen gekeken naar de effecten van de samenwerkwijze voor zowel de organisatie als de inwoner.

 

Lees meer…