Micro analyses

Om te weten wat het effect van de werkwijze is, is er bij 10 casussen gekeken naar de effecten van de werkwijze en dan specifiek toegepast op de casussen waar een MDO voor is georganiseerd. METmet is benaderd met de vraag of zij een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) zou kunnen maken waarin zij inzichtelijk maakt wat de maatschappelijke en financiƫle kosten en baten zijn van de werkwijze van Blikveld360.

 

Lees meer…