Leergeschiedenis Blikveld360

Micro Analyses

Om te weten wat het effect van de werkwijze is, is er bij 10 casussen gekeken naar de effecten van de werkwijze en dan specifiek toegepast op de casussen waar een MDO voor is georganiseerd.

 

METmet is benaderd met de vraag of zij een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) zou kunnen maken waarin zij inzichtelijk maakt wat de maatschappelijke en financiële kosten en baten zijn van de werkwijze van Blikveld360. Het doel is om zo inzicht te krijgen wat de werkwijze oplevert. Zowel financieel, ‘wat wordt er nu eigenlijk bespaard door casuïstiek op deze wijze te benaderen?’ als maatschappelijk ‘welk verschil maakt de werkwijze met het oog op de maatschappij?’. Daarnaast is de werkwijze van Blikveld360 een werkwijze die aan de voorkant van de professional een investering vraagt. Maar betaalt deze investering zich ook uit? Zien de professionals dit terug binnen hun functies en bij het uitvoeren van hun werk?

Hier vind je het rapport daarover. In 2021 wordt gewerkt aan een structurele inbedding van de micro-analyse bij de uitvoering van (complexere) casuïstiek. Ook het plan van aanpak voor de effectmetingen van 2021 is hier terug te vinden.

Algemeen mailadres

Blikveld360@cgm.nl