Verbinding in het netwerk

Met ons netwerk zijn we continu in contact met andere netwerken om de positie van de inwoner te versterken. Het uitgangspunt van de verbinding is het streven naar wat we in de ontwikkellijnen hebben geformuleerd. Door actief in het Platform Mooimaasvallei en het Platform Positieve Gezondheid te participeren werken we aan verbreding en verdieping.

 

Lees meer…