Leergeschiedenis Blikveld360

Naamswijziging Naar Blikveld360

Proeftuin CGMwas een naam die vaak ter discussie stond. Het riep het gevoel van experimenteren op, of het idee dat het een proef was, een tijdelijke samenwerking, een tuin waar men bij elkaar kon komen en nog vele andere varianten.

 

Afgelopen jaar hebben vele namen de revue gepasseerd die mogelijk een goede definitieve naam kon worden. Dit geeft de grote betrokkenheid weer van een ieder die meedenkt en meedoet. Om tot een goede naam te komen hebben we in 2019 eerst met elkaar de werkwijze vastgesteld om ook zeker te weten dat de nieuwe naam een passende naam is. Een naam die duidelijk weergeeft waar de samenwerking voor staat. Dit is blikveld360 geworden en wel om de volgende redenen;

  • Blikveld360 spreek je uit als Blikveld drie zestig.
  • Het blikveld is de ruimte om je heen die bekeken kan worden door alleen de ogen, maar niet het hoofd te bewegen. Ofwel in een hoek van 180 graden.
  • Doordat er vanuit alle invalshoeken, door meerdere partijen meegedacht wordt, ontstaat er een breder blikveld (360 graden).
  • Het hele veld wordt betrokken bij de oplossing. Dit kunnen professionals zijn, maar ook bijvoorbeeld familieleden, buren of vrijwilligers.
  • De drie staat ook voor de drie vragen (ik wil, ik kan, ik heb nodig). Aan de hand van deze drie vragen formuleert de inwoner samen met de betrokkenen zijn vraag en oplossing, alsof er geen belemmeringen zijn.
  • De pijl om de ik staat voor inwoner/ vraag centraal.
  • De V van veld is in de vorm van een vinkje, dit geeft weer dat de burger wordt gezien/gehoord.
  • Breed gekeken naar het woord, kan blikveld ook ge├»nterpreteerd worden als verruimde blik,

DOWNLOADS

Algemeen mailadres

Blikveld360@cgm.nl