Leergeschiedenis Blikveld360

Leersessies Aangescherpt

Tijdens de leersessies zijn we tweewekelijks met professionals in de 3 afzonderlijke gemeenten aan de slag met de vragen wat wil de professional, wat kan die en wat heeft diegene nodig om de werkwijze goed toe te passen?

 

Door corona is hier in maart 2020 digitaal mee verder gegaan en blijft het tot tenminste het voorjaar 2022 digitaal. Tijdens de fysieke bijeenkomsten was het gemakkelijk om in groepjes uit elkaar te gaan en aan de hand van thema’s te kijken wat we met elkaar kunnen bereiken of juist in kleine groepjes casussen te bespreken. Uit de evaluatie van de professionals, signalen vanuit de leersessies en het programmateam kwam naar voren dat het niet voor iedereen duidelijk was waar leersessies voor waren. Door deze helderder te formuleren en daar ook naar te handelen tijdens de leersessies is voor iedereen duidelijk wat de bedoeling is.  Gedurende de digitale sessies is geëxperimenteerd met actie-leren waarin de  ervaringen van de werkwijze onder de loep werd genomen met elkaar. Het uitgangspunt is naarmate het aantal sessies vorderde aangescherpt naar individuele reflecties op de toepassing van de werkwijze. In de zomer 2020 zijn de kwartiermakers hier strikter op gaan sturen en inmiddels weet iedereen die aansluit bij de leersessie dat die dat pas doet als hij/zij zich waagt aan de toepassing van de werkwijze. De vragen variëren dan ook van ‘heb ik goed achterhaald wat de cliënt wil?’ tot ‘het uitgangspunt van uitgaan van vertrouwen gaat nog niet vanzelf, hoe doen jullie dat als je eigenlijk niet gelooft dat iemand zelf in staat is om mee te denken over de oplossing?’ tot ‘tijdens  het MDO wat de procesregie niet helemaal soepel, hoe kan ik dat aanscherpen?’. De vragen tijdens de leersessie hebben inmiddels dus betrekking op hoe iemand de werkwijze ervaart bij de toepassing ervan.

DOWNLOADS

Algemeen mailadres

Blikveld360@cgm.nl