Leergeschiedenis Blikveld360

Leergeschiedenis 2019

In de leergeschiedenis van 2019 wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen van het eerste jaar werken met de samenwerkwijze onder de naam Proeftuin CGM. Vanuit de perspectieven van bewoners, professionals, managers, bestuurders en kwartiermakers is in beeld gebracht wat het betekent om anders te denken, doen en organiseren.

 

Lessen

– Om gezamenlijk een verandering aan te gaan, is het van belang elkaar openlijk te blijven aanspreken op ons handelen. Hiervoor is de visie (DIN) van groot belang. Alleen door terug te grijpen op deze visie en het goed inzetten van het escalatie-model, kan de methodiek van de Proeftuin werken en écht veranderingen teweegbrengen in ons zorglandschap.

 

– De bestuurders hechten veel waarde aan het zichtbaar maken van de effecten van de Proeftuin. Dit kan deels via het analyseren van individuele casuïstiek, maar ook het beter etaleren van onze behaalde successen.

 

– Ook is het raadzaam om ook op het internet zichtbaar te worden in de vorm van een website, waar mensen informatie kunnen halen, maar waar wellicht ook een afgeschermd deel is voor professionals om elkaar te ‘ontmoeten’. Het goed uitwerken van communicatie en PR is belangrijk, maar vraagt ook veel tijd en expertise.

DOWNLOADS

Leergeschiedenis 2019