Leergeschiedenis Blikveld360

Herziening Starterspakket/Lancering Website

Gedurende het jaar bleken er tijdens de leersessies en daarbuiten nog veel vragen over wanneer de werkwijze toepasbaar is en hoe het één en ander nu precies samenhangt. Er is met enkele professionals naar het starterspakket gekeken en geconcludeerd dat de stappen en de werkwijze scherper uitgelegd kan worden.

 

Het programmateam heeft verschillende onderdelen opnieuw onder de loep genomen en met een tekenaar opnieuw verwoord. Met het nieuwe starterspakket is het voor alle betrokkenen duidelijker hoe de werkwijze een aandeel heeft in transformatieopgave van het sociaal domein.

DOWNLOADS

Algemeen mailadres

Blikveld360@cgm.nl