Leergeschiedenis Blikveld360

Eerste Keer Actie-Leren In De Stuurgroep

Niet alleen professionals leren om op een andere manier te denken, doen en organiseren. Ook managers en bestuurders leren en ontwikkelen mee. Daar waar professionals middels actie-leren hun leervraag stellen in een leersessie, kan dit ook worden toegepast in de stuurgroep.

 

Dit zijn de managers van de deelnemende organisaties die elke twee maanden bij elkaar komt. Hier komen ontwikkelingen aan bod maar ook signalen uit de praktijk die gezamenlijk uitgediept kunnen worden. De evaluatie van de stuurgroep pakte positief uit en er werd afgesproken om vaker gebruik te maken van deze methode. Hier vind je de methode van actie-leren.

DOWNLOADS

Algemeen mailadres

Blikveld360@cgm.nl