Leergeschiedenis 2019

Hier vind je de leergeschiedenis van 2019, daarin staat de terugblik over de ontwikkelingen van het eerste jaar werken met de samenwerkwijze onder de naam Proeftuin CGM. Om effectiever te reflecteren en beter in te kunnen spelen op de dynamische wereld starten we vanaf 2021

Start Proeftuin CGM Grave en Mill en Sint Hubert

Om te leren en te experimenteren met de samenwerkwijze is in 2019 gestart in Cuijk. Het doel was om in 2020 de werkwijze ook in Grave en Mill en Sint Hubert toe te gaan passen. En daarmee de kennis en geleerde lessen uit Cuijk mee

Evaluatie leersessies door professionals

Alle professionals die deel hebben genomen aan één of meerdere leersessies zijn bevraagd naar hun bevindingen. Dit brede reflectiemoment is gebruikt om in gesprek te blijven met de professionals over hoe de leersessies en de hele proeftuin zich verder moet ontwikkelen.   Lees meer

Afstudeeronderzoek Avans Hogeschool

In Januari 2020 is een afstudeeronderzoek gestart dat in Juni is afgerond. Er is onderzocht wat de effecten zijn van de samenwerkwijze binnen twee casussen. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in het effect van samenwerkwijze de Proeftuin op de ervaringen van professionals

Corona doet zijn intrede

Net als de rest van de wereld heeft de coronapandemie grote invloed op het werk van alle collega’s bij alle organisatie. Sommigen moesten alles per direct vanuit huis gaan doen en dat organiseren en anderen zijn direct geconfronteerd met de heftige ervaringen van mensen die

Naamswijziging naar Blikveld360

Proeftuin CGMwas een naam die vaak ter discussie stond. Het riep het gevoel van experimenteren op, of het idee dat het een proef was, een tijdelijke samenwerking, een tuin waar men bij elkaar kon komen en nog vele andere varianten. Afgelopen jaar hebben vele namen

Leersessies aangescherpt

Tijdens de leersessies zijn we tweewekelijks met professionals in de 3 afzonderlijke gemeenten aan de slag met de vragen wat wil de professional, wat kan die en wat heeft diegene nodig om de werkwijze goed toe te passen? Door corona is hier in maart 2020

Herziening starterspakket/lancering website

Gedurende het jaar bleken er tijdens de leersessies en daarbuiten nog veel vragen over wanneer de werkwijze toepasbaar is en hoe het één en ander nu precies samenhangt. Er is met enkele professionals naar het starterspakket gekeken en geconcludeerd dat de stappen en de werkwijze

Eerste keer actie-leren in de stuurgroep

Niet alleen professionals leren om op een andere manier te denken, doen en organiseren. Ook managers en bestuurders leren en ontwikkelen mee. Daar waar professionals middels actie-leren hun leervraag stellen in een leersessie, kan dit ook worden toegepast in de stuurgroep.   Lees meer

Werkconferentie

Op 29 oktober 2020 is de enige (ivm corona) werkconferentie die we hebben georganiseerd. Professionals, managers en bestuurders zijn met elkaar in gesprek gegaan. Doel was inzichten te delen aan de hand van vragen en stellingen, verdiepende gesprekken te voeren en te leren van elkaar.   Lees