Leergeschiedenis 2019

In de leergeschiedenis van 2019 wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen van het eerste jaar werken met de samenwerkwijze onder de naam Proeftuin CGM.   Lees meer

Start Grave en Mill en Sint Hubert

Met de nieuwe samenwerkwijze is in 2019 gestart in Cuijk. In 2020 is de werkwijze verder uitgerold in Grave, Mill en Sint Hubert.   Lees meer

Evaluatie leersessies door professionals

Alle professionals in het gehele werkgebied van Cuijk, Grave en Mill die deel hebben genomen aan één of meerdere leersessies zijn bevraagd naar hun bevindingen.   Lees meer

Afstudeeronderzoek Avans Hogeschool

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het effect van de samenwerkwijze de Proeftuin CGM op de ervaringen van professionals en cliënten en de manier waarop professionals een bijdrage leveren aan de positieve gezondheid van cliënten.   Lees meer

Corona doet zijn intrede

Net als de rest van de wereld heeft de coronapandemie grote invloed op het werk en de werkwijze van alle collega’s bij alle organisaties.   Lees meer

Leersessies aangescherpt

Tijdens de leersessies zijn we tweewekelijks met professionals in de drie afzonderlijke gemeenten aan de slag met de vragen wat wil de professional? Wat kan die? Wat heeft diegene nodig?   Lees meer

Werkconferentie

Op 29 oktober 2020 heeft de werkconferentie plaatsgevonden. Professionals, managers en bestuurders zijn met elkaar in gesprek gegaan.   Lees meer