Leergeschiedenis Blikveld360

Corona Doet Zijn Intrede

Net als de rest van de wereld heeft de coronapandemie grote invloed op het werk van alle collega’s bij alle organisatie. Sommigen moesten alles per direct vanuit huis gaan doen en dat organiseren en anderen zijn direct geconfronteerd met de heftige ervaringen van mensen die de ziekte kregen.

 

Ook het programmateam moest een draai vinden en overstappen op de digitale realiteit van dat moment. In de eerste tijd zijn er geen leersessies geweest en zijn ook veel MDO’s uitgesteld. Het was en is nog altijd moeilijker om op huisbezoek te gaan en je als professional te begeven in de leefwereld van de inwoner i.v.m. alle maatregelen. Er wordt afgestemd per situatie en gezocht naar  mogelijkheden om digitaal een MDO te organiseren. Kan het MDO plaatsvinden met 1 professional waarbij de overige deelnemers digitaal aansluiten? Kortom zoeken naar wat wel kan om gezamenlijk tot de best passende oplossing te komen. Met elkaar zijn we op zoek gegaan naar digitale mogelijkheden waar elke organisatie in mee kon doen. Belangrijkste doel was om in contact te zijn met collega’s en om te leren  van elkaar hoe om te gaan met deze bijzondere situatie. Om vandaaruit leersessies en MDO’s vorm te gaan geven volgens de samenwerkwijze. Op dit moment vinden alle leersessies, themabijeenkomsten, webinars, werkconferenties en ‘werken met blikveld360’ tafel digitaal plaats. Het vergt andere vaardigheden om bijeenkomsten digitaal te houden. Daar waar je bijeenkomsten dynamisch laat verlopen en waar je in kunt spelen op de behoefte van het moment, moet je in de voorbereiding duidelijke kaders hebben. Een gesprek digitaal voeren met een groep of fysiek bij elkaar komen is anders.

DOWNLOADS

Algemeen mailadres

Blikveld360@cgm.nl