Leergeschiedenis Blikveld360

Collectieve Route In Ontwikkeling

Het programmateam heeft in 2020 de werkwijze vertaalt naar een thematische collectieve aanpak. Betrokkenen kunnen zelf en vooral ook in samenwerking met de gemeenschap signaleren en gezamenlijk optrekken in het realiseren van een oplossing. We vertrouwen erop dat betrokkenen het best weten wat de oplossingsrichting moet zijn.

 

Het begint bij de passie van vaak één betrokkene die een signaal aan wil te pakken. Die betrokkene maakt het signaal bespreekbaar, soms wel dertig keer, en vormt zo een coalitie om dit signaal aan te pakken. Met die coalitie volgt men ook weer dezelfde bekende vragen; ‘wat willen we?’, ‘Wat kunnen we?’ en ‘Wat hebben we nodig?’.  Zo vorm je gezamenlijk een plan waarin er antwoord wordt gegeven op de vragen en blijkt tot knelpunten te leiden die weer leid tot het opnieuw bespreekbaar maken tot het punt dat het signaal is opgelost.

Er wordt doorlopend nagedacht over hoe we preventiever kunnen werken en hoe we inwoners beter kunnen betrekken bij de oplossingen van de toekomst.

DOWLOADS

– Collectieve routekaart

Algemeen mailadres

Blikveld360@cgm.nl