Leergeschiedenis Blikveld360

Afstudeeronderzoek Avans Hogeschool

In Januari 2020 is een afstudeeronderzoek gestart dat in Juni is afgerond. Er is onderzocht wat de effecten zijn van de samenwerkwijze binnen twee casussen. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in het effect van samenwerkwijze de Proeftuin op de ervaringen van professionals en cliënten en de manier waarop professionals een bijdrage leveren aan de positieve gezondheid van cliënten, zodanig dat duidelijk wordt of samenwerkwijze ‘de Proeftuin’ het gewenste positieve effect biedt.

 

Zowel cliënten als betrokken professionals zijn geïnterviewd en de ervaring van alle deelnemers was positief. Waar het voor professionals liet zien dat het effectief was om meteen om tafel de afspraken duidelijk te krijgen was het voor de cliënten overweldigend maar het belangrijkste; de ervaren (positieve) gezondheid nam duidelijk toe. Natuurlijk allemaal terug te vinden in dit mooie afstudeeronderzoek.

Algemeen mailadres

Blikveld360@cgm.nl